ADBJs stipendium för bästa uppsats inom juridik & IT

ÄndamålI kategorin Bästa examensarbete inom området juridik och IT utlyser SIJU två olika stipendier:

Examensarbete i form av en uppsats där områdena juridik och IT ska vara centrala.
Examensarbete som i en skiss, systemprototyp eller som på något annat sätt beskriver hur en teknisk lösning kan hantera juridiska frågor.
Stipendierna kan sökas av en student för ett examensarbete som inte är äldre än ett år räknat från sista ansökningsdag. Ett stipendium utgår med 15 000 kronor. Till stipendieansökan ska, utöver examensarbetet, bifogas registerutdrag som visar datum för godkännande och betyg samt kontaktuppgifter (inkl. telefonnummer och e-postadress) till handledaren. Ansökan ska även innehålla ett abstract som ger en kort beskrivning av vad som ska göras eller vilka frågor som ska besvaras och varför. Texten ska ge en översiktlig orientering om examensarbetets syfte och genomförande. Texten ska omfatta ca en halv A4-sida.
Vem kan sökaExamensarbete i form av en uppsats där områdena juridik och IT ska vara centrala. Examensarbete som i en skiss, systemprototyp eller som på något annat sätt beskriver hur en teknisk lösning kan hantera juridiska frågor. Stipendierna kan sökas av en student för ett examensarbete som inte är äldre än ett år räknat från sista ansökningsdag.
Genomsnittlig utdelning15 000 kr
Länkhttps://siju.se/stipendier/
AnsökningsperiodOkänt