Adlerbertska Studentbostadsstiftelsen

ÄndamålStipendium för studenter vid Göteborgs universitet / Chalmers som avklarat två studieår (60 HP)
Vem kan sökaFör att vara behörig ska du:
Studerat på hel- eller halvfart under två terminer vid Göteborgs universitet och tagit minst 30 högskolepoäng.
Ska du ha en registrering på minst 30 högskolepoäng vid Göteborgs universitet under stipendieåret,
Har du fått stipendiet max en gång förut.
(du kan högst få två stipendier under grund- och avancerad nivå samt ett på forskarnivå, alltså max tre Adlerbertska stipendier under studietiden vid Göteborgs universitet).
Genomsnittlig utdelning10 000 kr
Länk
https://student.portal.chalmers.se/sv/studentliv/stipendier/Sidor/Adlerbertska-stiftelserna.aspx

https://studentportal.gu.se/handledning-och-stod/stipendier;jsessionid=1pvyrvtqxrly81aryvg9vqmnvi?selectedSegment=adlerbertska-stipendier&skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.gu.se%2
AnsökningsperiodOkänt

Adlerbertska Stiftelserna är ett samlingsnamn för Adlerbertska stipendiestiftelsen, Premiestiftelsen, Studentbostadsstiftelsen och Elevbostadsstiftelsen, som delar ut stipendier. Stipendiebeloppet 10.000 kr* (med reservation) betalas ut i november. Information om tilldelning får alla sökande via sin studentmejladress. Studenter inom grundutbildningen, årskurs 1-3 (undantaget Sjökapten och Sjöingenjör som läser 4 år). Studenter som ansökt under läsår 1 och avslutat kurser om minst 60 hp (nominell takt) inom grundprogram på Chalmers under sitt första läsår garanteras stipendium (2020). Tillgodoräknade kurser inom program räknas men minst 45 hp i avslutade kurser på Chalmers krävs.

Behörighet
För att vara behörig till Adlerbertska stipendier:

har du studerat på hel- eller halvfart under två terminer vid Göteborgs universitet och tagit minst 30 högskolepoäng.
ska du ha en registrering på minst 30 högskolepoäng vid Göteborgs universitet under stipendieåret,
har du fått stipendiet max en gång förut.
(du kan högst få två stipendier under grund- och avancerad nivå samt ett på forskarnivå, alltså max tre Adlerbertska stipendier under studietiden vid Göteborgs universitet).
 
Ansökan
Du kan ansöka om studiestipendium, resestipendium och bostadsstipendium. Ansökningar om stipendium för resa utomlands prioriteras. Du har enbart möjlighet att få ett stipendium per ansökningsomgång.

Resestipendium – ska innehålla uppgift om resmål, tidpunkt och syfte med resan, samt en kostnadsspecifikation. Resor till Göteborg och resor som är under 5 mil från Göteborg ingår inte.
Ansökan om stipendium för resa kan omfatta högst två olika resor. Resan får inte påbörjas före januari ansökningsåret och ska genomföras senast ett år efter stipendieåret.

Bostadsstipendium – ska innehålla kostnadsspecifikation för boende vid resa. Om du ansöker om stipendium för bidrag till boendekostnad vid studieorten, ska hyreskostnad anges i ansökan.

Studiestipendium – Alla ansökningar räknas som ansökan om studiestipendium. Du kan få studiestipendium för att du är studerande vid Göteborgs universitet.

Ansökan görs i universitetets ansökningssystem.
Komplett ansökan ska bekräftas med BankID, alternativt skrivas ut, undertecknas och skickas in med post.