AG Advokats uppsatsstipendium

ÄndamålStipendiet är dels avsett att främja kunskapsutveckling och nytänkande för de branscher som AG Advokat verkar inom, dels att för juriststudenter synliggöra AG Advokats kärnområden; fastighet- och entreprenadrätt.
Vem kan sökaDe som skriver examensarbete inom ett område som tangerar fastighets- eller entreprenadbranschen.
Genomsnittlig utdelning50 000 kr
Länkhttps://www.agadvokat.se/karriar/student/stipendium/
AnsökningsperiodOkänt

AG Advokat ger årligen ut ett stipendium om 50 000 svenska kronor till den juriststudent som skrivit det bästa examensarbetet inom ett område som tangerar fastighets- eller entreprenadbranschen.

Stipendiet är dels avsett att främja kunskapsutveckling och nytänkande för de branscher som AG Advokat verkar inom, dels att för juriststudenter synliggöra AG Advokats kärnområden; fastighet- och entreprenadrätt. Vi lägger därför stor vikt vid examensarbetets praktiska relevans för AG Advokats kärnbranscher och för byrån. En framåtblickande uppsats med stark förankring i aktuella eller kommande utmaningar för fastighets- eller entreprenadbranschen premieras.