Alreiks stipendium

ÄndamålStudenter från Östergötland som studerar vid Filosofiska fakulteten eller inom Verksamhetsområdet för Utbildningsvetenskap på Linköpings universitet.
Vem kan sökaStudenter från Östergötland
Genomsnittlig utdelning8300 kr
Länkhttps://www.filfak.liu.se/stipendier/alreiks?l=sv
AnsökningsperiodOkänt

Stipendierna är avsedda för flitiga studenter födda i Östergötland som är registrerade vid Filosofiska fakulteten eller inom Verksamhetsområdet för Utbildningsvetenskap.

I Anders Alreiks testamente år 1863 framgår att sökande som inte är född i Östergötland kan tilldelas stipendium om han/hon har förälder som är anställd vid Lantmäteriet.

Företräde ska också lämnas till fil. stud., dock får stipendium inte tilldelas sökande som avlagt filosofie kandidatexamen.

Stipendium får uppbäras i tre år med möjlighet till förlängning ett år, varvid förlängning även kan beviljas innehavare som under stipendietiden avlagt filosofie kandidatexamen. Totalt delas det ut 20 st stipendier à 8 300 kr.