August Wibergs i Kristberg donationsfond för studerande ungdom

ÄndamålStipendium för studier vid Högskola/Universitet.
Vem kan sökaStipendier åt ungdomar (16-25 år) boende inom Motala kommun.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://www.motala.se/omsorg-och-hjalp/ekonomi-stod-och-radgivning/stipendier-och-fonder/#august-wibergs-i-kristberg-donationsfond-for-studerande-ungdom
AnsökningsperiodOkänt

Stipendier åt ungdomar (16-25 år) boende inom Motala kommun, vilka efter genomgång av obligatorisk skola eller gymnasieskola bedriver fortsatta studier, dock med företräde för ungdom som bedriver studier inriktade på praktiska yrkesområden. Stipendium kan fås högst tre på varandra följande år och avse en sammanhängande från början angiven utbildning.