Bertil & Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik

ÄndamålStipendier beviljas till enskilda personer som bedriver studier eller aktiviteter inom belysningsteknik utan att ha en fast anknytning till någon institution. Stipendier beviljas exempelvis till studier eller praktik utomlands. Stiftelsen beviljar inte stipendier för att täcka levnadskostnader under studier i Sverige.
Vem kan sökaStipendier beviljas till enskilda personer som bedriver studier eller aktiviteter inom belysningsteknik utan att ha en fast anknytning till någon institution. Stipendier beviljas exempelvis till studier eller praktik utomlands. Stiftelsen beviljar inte stipendier för att täcka levnadskostnader under studier i Sverige.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://belysningsstiftelsen.se/ansok/
AnsökningsperiodOkänt

Stipendier
Stipendier beviljas till enskilda personer som bedriver studier eller aktiviteter inom belysningsteknik utan att ha en fast anknytning till någon institution. Stipendier beviljas exempelvis till studier eller praktik utomlands. Stiftelsen beviljar inte stipendier för att täcka levnadskostnader under studier i Sverige.

Stipendier kan beviljas för deltagande vid vetenskapliga konferenser företrädesvis för deltagare som presenterar någon artikel, poster eller liknande. Stipendier har även beviljats för framtagande av böcker med belysningstema