Bertil Ohlininstitutets uppsatstävling

ÄndamålTävling som ger pris till bästa kandidat-, magister- och masteruppsatser
Vem kan sökaStudenter kan tävla med kandidat-, magister- och masteruppsatser som fått betyget väl godkänd (A eller B) kan tävla om 25 000 kr. Uppsatsens ämne ska knyta an till åtminstone två av tävlingens teman: internationalisering, demokrati och marknadsekonomi
Genomsnittlig utdelning25 000 kr
Länkhttps://ohlininstitutet.se/2020/11/11/delta-i-ohlininstitutets-uppsatstavling/
AnsökningsperiodOkänt

Bertil Ohlininstitutet inbjuder studenter att tävla med kandidat-, magister- och masteruppsatser som fått betyget väl godkänd (A eller B). Uppsatsens ämne ska knyta an till åtminstone två av tävlingens teman: internationalisering, demokrati och marknadsekonomi. Författarna till den eller de uppsatser som bedöms vara bäst får dela på 25 000 kr.