Bröderna Molanders Stiftelse

ÄndamålStöd till studenter med bakgrund i Dalarna
Vem kan sökaDu har gått högstadiets tre årskurser i Dalarna eller totalt gått sex år i skolor i Dalarna (högskolestudierna får inte inräknas).
Obs! Det är obligatoriskt att styrka ansökan med något av följande alternativ:
Alt 1: Intyg från skolan i Dalarna att du gått högstadiets tre årskurser (årskurs 7-9) eller att du gått sex årskurser i Dalarna.
Alt 2: Kopior på slutbetyg från årskurs 9 i Dalarna samt avgångsbetyg från gymnasium i Dalarna.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://www.regiondalarna.se/om-regionen/stod-och-stipendier/utbildningsstipendier/broderna-molanders-stiftelse/
AnsökningsperiodOkänt

Går du sista året på högskole- eller annan eftergymnasial utbildning kan du söka stipendium ur Bröderna Molanders stiftelse.

Region Dalarna delar ut stipendium ur Bröderna Molanders Stiftelse till studerande från Dalarna som uppfyller följande krav:
 
Du har gått högstadiets tre årskurser i Dalarna eller totalt gått sex år i skolor i Dalarna (högskolestudierna får inte inräknas).
Obs! Det är obligatoriskt att styrka ansökan med något av följande alternativ:
Alt 1: Intyg från skolan i Dalarna att du gått högstadiets tre årskurser (årskurs 7-9) eller att du gått sex årskurser i Dalarna.
Alt 2: Kopior på slutbetyg från årskurs 9 i Dalarna samt avgångsbetyg från gymnasium i Dalarna.

Du går universitets/högskoleutbildning eller annan eftergymnasial yrkesinriktad utbildning vars totala längd omfattar minst ett läsår.

Under studietiden erhåller du inte fria läromedel, fri skollunch eller förmåner från arbetsgivare, aktivitetsstöd eller rekryteringsbidrag.

Du har inte erhållit stipendiet tidigare.