Carl Erik Levins Stiftelse

ÄndamålStudier vid Högskola/Universitet
Vem kan sökaAlla som studerar vid Högskola/Universitet kan söka
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttp://www.stiftelseansokan.se/Pages/Levin.aspx
AnsökningsperiodOkänt

Stiftelsens ändamål att lämna bidrag och understöd till behövande har stiftelsen valt att uppfylla genom att lämna generösa bidrag till organisationer som i sin verksamhet stödjer behövande. Mot den bakgrunden beviljar stiftelsen inga bidrag till behövande baserat på ansökningar från enskilda individer. Stipendier till studerande beviljas dock enskilda personer. Vid sin prövning beaktar styrelsen särskilt ansökningar från släktingar till Carl Erik Levin.