Carl Lindhagens Jubileumsfond

ÄndamålUtbildning utomlands inom ramen för stipendiet
Vem kan sökaMedel kan sökas av ”fredsintresserade unga kvinnor och män för deltagande i internationella kurser, konferenser, läger och studieresor utomlands”.
Genomsnittlig utdelning6000 kr
Länkhttps://www.svenskafreds.se/om-oss/vara-fonder/carl-lindhagens-jubileumsfond/
AnsökningsperiodOkänt

Bidraget är ca 6000kr, delas ut var 4:e år. Ur Carl Lindhagens Jubileumsfond kan medel sökas av ”fredsintresserade unga kvinnor och män för deltagande i internationella kurser, konferenser, läger och studieresor utomlands”.

Att söka bidrag står öppet ”inte enbart för medlemmar i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen utan även från medlemmar av andra föreningar som har fred och internationella frågor på sitt program”.