Carl Malmstens hantverksstiftelse

ÄndamålGenom att ge ekonomiskt stöd vill stiftelsen främja ungdomars utbildning och förkovran inom hantverksområdet.
Vem kan sökaStipendium för studenter som strävar efter en utbildning och förkovran inom hantverksområdet.
Stiftelsen vill också verka för fördjupad hantverkskunskap och forskning inom områden som material, teknik, historia och kulturvård.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttp://www.carlmalmstenshantverksstiftelse.se/
AnsökningsperiodOkänt

Genom att ge ekonomiskt stöd vill stiftelsen främja ungdomars utbildning och förkovran inom hantverksområdet.

Stiftelsen vill också verka för fördjupad hantverkskunskap och forskning inom områden som material, teknik, historia och kulturvård.

Bidrag lämnas som ekonomiskt stöd till institutioner, skolor och enskilda.