Okategoriserade

Dataföreningen Östra Kretsen

Dataföreningen, Östra kretsen har tillsammans med Linköpings universitet delat ut stipendium till årets bästa examensarbete. För 19:e året i rad delat ut stipendier under ledning av professor Simin Nadjm-Tehrani och promotor Marco Kuhlmann. Sammanlagd stipendiesumma uppgick till 21 000kr och ceremonin genomfördes på CreActive, Science Park Mjärdevi.

Understödsfond: Sveriges läkarförbund

Läkarstuderande i slutet av utbildningen som inte längre kan få studiemedel från CSN kan söka bidrag från fonden. Du måste ha varit studentmedlem i Sveriges läkarförbund i minst ett år. Fonden ger också stöd till andra behövande medlemmar och deras anhöriga.

Anders Sandrews Stiftelse

Anders Sandrews stiftelse delar ut ett antal utbildningsstipendier till studerande vid konstnärliga utbildningar, där film och teater i vid mening är prioriterade. Vi delar också ut några filmmanusstipendier.