Civilingeniör Torsten Janssons Stipendiefond

ÄndamålKan användas till exempelvis studiebesök i samband med exjobb eller utbytesresor
Vem kan söka* Studenten skall läsa till civilingenjör eller högskoleingenjör.
* Vara antagen vid Chalmers
* Den sökande skall inte vara utexaminerad, alltså ej klar med sin utbildning.
* Fonden stödjer ej studentens ekonomiska situation i övrigt, som tex stöd till hyra, mat eller privata resor.
Genomsnittlig utdelning10 000 kr
Länkhttp://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/TorstenJansson.aspx
AnsökningsperiodOkänt

Förtydliganden angående fondens ändamål:
* Studenten skall läsa till civilingenjör eller högskoleingenjör.
* Vara antagen vid Chalmers
* Den sökande skall inte vara utexaminerad, alltså ej klar med sin utbildning.
* Fonden stödjer ej studentens ekonomiska situation i övrigt, som tex stöd till hyra, mat eller privata resor.

Kan användas till exempelvis studiebesök i samband med exjobb eller utbytesresor