Doktor Felix Neuberghs Stiftelse

ÄndamålStudier vid Högskola/Universitet
Vem kan sökaAlla under 25 år kan söka (företräde för de som är 21 år och yngre)
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttp://www.felixneubergh.se/
AnsökningsperiodOkänt

Stiftelsen har till ändamål att främja dels I Sverige boende barn eller ungdoms vård och uppfostran och deras utbildning vid högskola, universitetet eller liknande officiell anstalt.

Stiftelsen bör främst prioritera direkt, individuell hjälp före indirekt hjälp via hjälporganisationer.

En övre åldersgräns för sökande är 24 år, med företräde för ålder t o m 21 år.