Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

ÄndamålStiftelsen lämnar i sådant syfte forskningsanslag åt advokater, domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor.
Vem kan sökaSvenska studenter som skriver uppsats inom teknik, innovation och entreprenörskap
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Stiftelser-med-advokatanknytning/Emil-Heijnes-Stiftelse-for-rattsvetenskaplig-forskning/
AnsökningsperiodOkänt

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning har till ändamål att främja rättsvetenskaplig forskning, bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med de västerländska rättsprinciper, som var allmänt erkända före det senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk undervisning.

Stiftelsen lämnar i sådant syfte forskningsanslag åt advokater, domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor. Enligt stiftelsens stadgar kan anslag även utgå såsom uppmuntran och understöd för utgivandet av juridiska handböcker och annan juridisk litteratur av intresse för undervisningen inom landet samt för annan till förverkligande av stiftelsens ändamål lämplig åtgärd.