Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

ÄndamålUtbytesår under studier vid Högskola/Universitet. Studierna ska på något sätt kopplas till fokus på internationell förståelse.
Vem kan sökaAlla som ska göra ett utbytesår utomlands som inte är obligatoriskt. Stipendiaten ska vara mellan 18 och 28 år och svensk medborgare.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://egefonden.se/
AnsökningsperiodOkänt

För utbytesår som inte är obligatoriska. Det Internationella stipendiet delas ut för studier med fokus på internationell förståelse.

För att söka stipendiet ska följande villkor uppfyllas:

Studierna ska omfatta minst ett läsår utomlands.
Studierna ska leda till en examen vid ett svenskt eller utländskt lärosäte på grund- eller mastersnivå och kan avse ett brett fält av ämnesområden – globala frågor inom hållbarhet, freds- och konfliktforskning, internationella relationer, humaniora, ekonomi, samhällsvetenskap, miljöstudier, teknologi, naturvetenskap etc.
Utbildningen förutsätts leda till arbete där förståelsen för internationella förhållanden är viktig och där syftet är att förbättra människors livsvillkor.
Stipendiaten ska vara mellan 18 och 28 år och svensk medborgare.