Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons Stiftelse

ÄndamålKandidat- och masteruppsatser inom logistik, innovation, kvalitet eller internationalisering samt ergonomi och design.
Vem kan sökaAnsökningar gäller forskningsprojekt inom företagsutveckling, med inriktning mot logistik, innovation, kvalitet eller internationalisering samt ergonomi och design. Vi rekommenderar att anmäla kandidatuppsatsskrivning eller masteruppsatsskrivning och ser om det kan tas emot som mottagligt forskningsprojekt. 
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://www.familjenjacobssonsstiftelse.se/ansokan
AnsökningsperiodOkänt

Ansökningar gäller forskningsprojekt inom företagsutveckling, med inriktning mot logistik, innovation, kvalitet eller internationalisering samt ergonomi och design. Vi rekommenderar att anmäla kandidatuppsatsskrivning eller masteruppsatsskrivning och ser om det kan tas emot som mottagligt forskningsprojekt.