Foder och Spannmåls ekonomistipendium

ÄndamålExamensarbete inom det ekonomiska området med bäring på jordbruk eller livsmedel
Vem kan sökaStudent(er) som skriver examensarbete inom det ekonomiska området med bäring på jordbruk eller livsmedel
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://www.foderochspannmal.se/stipendium.aspx
AnsökningsperiodOkänt

Med anledning av Foder & Spannmåls 100-årsfirande har inrättats ett stipendium för bästa examensarbete inom det ekonomiska området med bäring på jordbruk eller livsmedel.