Föreningen Svenska Konstnärinnors Stipendium

ÄndamålBlandade konstnärliga ändamål (se hemsidan nedan)
Vem kan sökaMedlemmar hos SKF (Föreningen Svenska Konstnärinnor)
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://konstnarshuset.org/medlem/ansokan-om-stipendium/
AnsökningsperiodOkänt

NU FINNS MÖJLIGHET ATT SÖKA STIPENDIUM FRÅN SKF! Blandade konstnärliga ändamål, se hemsidan för mer information.