Fredrika-Bremer-Förbundets Stipendiestiftelse

ÄndamålStudier vid Högskola/Universitet
Vem kan sökaAlla kvinnor kan söka (högst 35 år gammal, måste vara heltidsstuderande). Måste ha påbörjat tredje året på sin eftergymnasiala utbildning.
Genomsnittlig utdelning20 000 kr
Länkhttps://www.bremerstipendier.se/
AnsökningsperiodOkänt

Beviljade belopp är i regel 20 000 kr. Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse delar en gång per år ut studiestipendier till unga studerande kvinnor. Sökande ska vid ansökningstillfället vara högst 35 år och heltidsstuderande (undantag sjukskrivning eller liknande som lett till att studierna tillfälligt och ofrivilligt avbrutits).

Sökande ska minst ha påbörjat tredje utbildningsåret på en (och samma) eftergymnasiala utbildning (högskoleförberedande utbildningar räknas inte in) och därmed ha klarat motsvarande 120 högskolepoäng vid höstterminens början, alternativt genomfört halva utbildningen ifall den är två- eller treårig. Endast praktik som är en del av utbildningen och därmed ger högskolepoäng räknas som studier. Studierna måste vara på heltid och minst pågå till 1 maj nästa år.

Den som uppfyller grundkravet om minst 120 hp genom att tidigare ha studerat en annan utbildning än den som är aktuell vid söktillfället, är fortfarande behörig att söka.

Doktorander är behöriga att söka endast om de är (eller kommer att vara) helt utan ekonomiskt stöd eller lön (tjänst).

Svensk medborgare kan söka för utbildning både i Sverige och utomlands. Utländsk medborgare kan söka om hela utbildningen görs i Sverige.