Gålöstiftelsens studiestipendier

ÄndamålStudier vid Högskola/Universitet
Vem kan sökaFolkbokförda studenter i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertäljes kommuner)
Genomsnittlig utdelning5.000 – 10.000 kronor
Länkhttp://galostiftelsen.se/Studiestipendium
AnsökningsperiodOkänt

Gålöstiftelsen delar ut stipendier läsårsvis (1/7 – 30/6) till begåvade ungdomar som är folkbokförda i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertäljes kommuner).

För att kunna få stipendium måste man studera på heltid. Stipendierna kan tidigast sökas av elever i årskurs 6 och kan beviljas för studier från och med årskurs 7 i grundskolan till dess den sökande avlägger en akademisk grundexamen dock längst till och med det läsår då den sökande fyller 24 år (är du född före 1997 så kan du inte söka). För sökande på gymnasienivå gäller studier på nationellt program. Gålöstipendier kan sökas för teoretiska eller praktiska studier i Sverige eller utomlands. Stipendiebeloppen påverkas inte av de högre kostnaderna för utlandsstudier. Stipendier för utlandsstudier under sommarlovet kan komma i fråga endast om det finns särskilda skäl, t ex att studierna är ett led i en planerad eller pågående yrkesutbildning. Stiftelsen prioriterar regelmässigt helårsstudier.

Stipendierna är behovsprövade. Prövningen görs med utgångspunkt från den sökandes och föräldrarnas ekonomiska förutsättningar. Detta gäller i samtliga fall, d v s även då den sökande flyttat hemifrån och anser sig ha sin ekonomi skild från föräldrarna. Det gäller även om föräldrarna lever åtskilda. En bestämd förutsättning för stipendium är således att båda föräldrarnas inkomstförhållanden redovisas enligt anvisningar på blanketten. För närvarande dras gränsen för föräldrainkomsten (beskattningsbar förvärvsinkomst) vid 600.000 kronor. Stipendiesumman är för närvarande mellan 5.000 – 10.000 kronor för ett läsår, beroende på studienivå.