Göteborgs folkskoleseminariers minnesfond

ÄndamålDu som studerar på lärarprogram har möjlighet att ansöka om stipendium på 15 000 kr från Stiftelsen Göteborgs Folkskoleseminariers Minnesfond.
Vem kan sökaDu som studerar på lärarprogram har möjlighet att ansöka om stipendium på 15 000 kr från Stiftelsen Göteborgs Folkskoleseminariers Minnesfond.

Du studerar på något av följande program:
-Förskollärarprogrammet
-Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem, F-3 eller 4-6
-Ämneslärarprogrammet med inriktning 7-9
-KPU, VAL, ULV med inriktning fritidshem och/eller grundskola.
din bruttoinkomst för föregående år understiger 180 000 kr.
du har minst 30 godkända högskolepoäng inom de program som fastställts ovan
du har fått stipendiet max en gång tidigare.
Genomsnittlig utdelning15 000 kr
Länkhttps://studentportal.gu.se/handledning-och-stod/stipendier;jsessionid=1pvyrvtqxrly81aryvg9vqmnvi?selectedSegment=utbildningsvetenskapliga-fakulteten&skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.gu.se%2F
AnsökningsperiodOkänt


Du som studerar på lärarprogram har möjlighet att ansöka om stipendium på 15 000 kr från Stiftelsen Göteborgs Folkskoleseminariers Minnesfond.

Ansökan är stängd. Nästa ansökningsomgång öppnar i oktober 2021.

Behörighet
 
du studerar på något av följande program:
-Förskollärarprogrammet
-Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem, F-3 eller 4-6
-Ämneslärarprogrammet med inriktning 7-9
-KPU, VAL, ULV med inriktning fritidshem och/eller grundskola.
din bruttoinkomst för föregående år understiger 180 000 kr.
du har minst 30 godkända högskolepoäng inom de program som fastställts ovan
du har fått stipendiet max en gång tidigare.