Göteborgs Handelshögskolefonds Stipendiestiftelse

ÄndamålStudier vid Göteborgs universitet
Vem kan sökaVanligen utdelas minst ett stipendium om vardera ca 30 000 kr per stipendiat i följande tre kategorier: Juridik, Grundutbildning övriga ämnen vid Handelshögskolan, samt inom Masterutbildningarna. Alla, både studenter vid program och studenter som läser fristående kurser, är välkomna att söka.
Genomsnittlig utdelning30 000 kr
Länkhttps://studentportal.gu.se/minastudier/handels/hgu-stipendier/goteborgs-handelshogskolefonds-stipendiestiftelse
AnsökningsperiodOkänt

Vanligen utdelas minst ett stipendium om vardera ca 30 000 kr per stipendiat i följande tre kategorier: Grundutbildning juridik, Grundutbildning övriga ämnen vid Handelshögskolan, samt inom Masterutbildningarna. Alla, både studenter vid program och studenter som läser fristående kurser, är välkomna att söka.

För studerande inom Grundutbildning juridik och Grundutbildning övriga ämnen gäller att man ska ha uppnått minst 150 högskolepoäng vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. För studerande på Masterutbildningarna gäller att man ska ha läst och avklarat minst ett år (60 hp) av masterstudierna.

Ansökan görs via Göteborgs universitets ansökningssystem. Läs igenom instruktionerna noga innan du skapar ditt konto och registrerar din ansökan. Samma konto kan sedan användas om du söker andra stipendier vid Göteborgs universitet.