Gunvor och Josef Anérs stiftelse

ÄndamålStudier vid Högskola/Universitet
Vem kan sökaStudier utomlands, utbildningen får inte finnas tillgänglig i Sverige (motivering kring detta krävs).
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttp://www.anerstiftelsen.com/
AnsökningsperiodOkänt

I ansökan ska du kortfattat beskriva vad utbildningen avser och leder till och varför du inte kan genomgå utbildningen i Sverige. Antagningsbesked ska biläggas.

Ansökningsperiod:

  • Sista ansökningsdag är den 15 maj 2021. Ansökningssystemet öppnar den 15 mars 2021.
  • Meddelande om tilldelning av anslag lämnas senast den 15 juni.

Välkommen till Gunvor och Josef Anérs stiftelse. Anérs stiftelse har till uppgift att ”lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning med företräde för humanistiska forskningsgrenar.”