Gustaf Söderbergs stiftelse

ÄndamålStudier vid Högskola/Universitet
Vem kan sökaAlla som studerar på eftergymnasial nivå kan söka stipendiet
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://www.handelsbanken.se/sv/foretag/placera/kapitalforvaltning/ansokstipendier/ovriga-stipendier
AnsökningsperiodOkänt

Bidrag ges till barn och ungdomar samt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. 

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms fostran och utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta som oförskyllt råkat i nöd. Behörig sökande är svenska medborgare.

De som kan söka är studerande på högskolenivå under 26 år. Studierna måste vara påbörjade. För de som tidigare fått stipendium från stiftelsen; krav att inlämna en kortfattad återrapportering hur pengarna använts samt kopia av senaste studieresultat.