Hans Nilssons stiftelse

ÄndamålFörtur Helsingborg. Stiftelsen har till ändamål att:

– Utdela stipendier till elever under andra och tredje läsåret på humanistiska, estetiska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmet (”allmänna studier”) och till elever vid naturbruksgymnasium. Elever inom Helsingborgs kommun ges företräde avseende allmänna studier.

Sökanden ska vara folkbokförda i Skåne län och ha uppnått en ålder av högst 21 år det år stipendiet utdelas.
Vem kan sökaFörtur Helsingborg. Stiftelsen har till ändamål att:

– Utdela stipendier till elever under andra och tredje läsåret på humanistiska, estetiska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmet (”allmänna studier”) och till elever vid naturbruksgymnasium. Elever inom Helsingborgs kommun ges företräde avseende allmänna studier.

Sökanden ska vara folkbokförda i Skåne län och ha uppnått en ålder av högst 21 år det år stipendiet utdelas.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttp://www.stiftelseansokan.se/Pages/HansNilsson.aspx
AnsökningsperiodOkänt

Förtur Helsingborg. Stiftelsen har till ändamål att:

– Utdela stipendier till elever under andra och tredje läsåret på humanistiska, estetiska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmet (”allmänna studier”) och till elever vid naturbruksgymnasium. Elever inom Helsingborgs kommun ges företräde avseende allmänna studier.

Sökanden ska vara folkbokförda i Skåne län och ha uppnått en ålder av högst 21 år det år stipendiet utdelas.