Herbert och Karin Jacobssons Stiftelse

ÄndamålStudier vid Högskola/Universitet
Vem kan sökaAlla studerande på heltid vid eftergymnasial utbildning kan söka.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://hkjacobssonstiftelsen.se
AnsökningsperiodOkänt

Stiftelsen har till ändamål att med avkastningsmedel utan hänsyn till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer:

  • Lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning
  • Främja vetenskaplig forskning
  • Utöva hjälpverksamhet bland behövande

Stiftelsen beviljar generellt inte ytterligare studiemedel om studietiden förlängs på grund av byte av studieinriktning/mål, det vill säga om CSN- berättigade studiemedel ej längre är tillgängliga