ICHCA’s stiftelse för godstransport- och logistikforskning

ÄndamålStiftelsen har årligen med början år 2003 utdelat stipendier till masterstudenter och forskare vid svenska högskolor och universitet. Sammanlagt har till studenter utdelats 96 stipendier för examensarbeten/uppsatser och till arbeten baserade på licentiat- och doktorsavhandlingar har 37 stipendier utdelats t.o.m. 2017/2018. Val av stipendiater görs av styrelsen.
Vem kan sökaFör bra examensarbeten inom områdena logistik och godstransport. Stiftelsen har årligen med början år 2003 utdelat stipendier till masterstudenter och forskare vid svenska högskolor och universitet.
Genomsnittlig utdelning20 000 kr
Länkhttp://ichcastipendiet.se/
AnsökningsperiodOkänt

Stiftelsen har årligen med början år 2003 utdelat stipendier till masterstudenter och forskare vid svenska högskolor och universitet. Sammanlagt har till studenter utdelats 96 stipendier för examensarbeten/uppsatser och till arbeten baserade på licentiat- och doktorsavhandlingar har 37 stipendier utdelats t.o.m. 2017/2018. Val av stipendiater görs av styrelsen.