Irisstipendiet – Iris Jonzén-Sandbloms och Greta Jonzéns Stiftelse

ÄndamålStudier vid Högskola/Universitet
Vem kan sökaAlla kvinnor kan söka
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://www.irisstipendiet.se
AnsökningsperiodOkänt

Ansökningar som enligt stadgarna kan komma att beviljas, skall bidra till:

att enskilda kvinnor får ökade möjligheter till en speciell utbildning.
att framåtsträvande kvinnor genom sina insatser kommer att bidra till utveckling inte bara för sig själva utan också genom att vara goda förebilder för andra.

Ansökningar som enligt stadgarna kan komma att beviljas, skall bidra till:

  • att enskilda kvinnor får ökade möjligheter till en speciell utbildning.
  • att framåtsträvande kvinnor genom sina insatser kommer att bidra till utveckling inte bara för sig själva utan också genom att vara goda förebilder för andra.

Irisstipendiet | Iris Jonzén-Sandbloms och Greta Jonzéns Stiftelse bildades år 2000. Stiftelsen har till ändamål att stödja utbildning av framåtsträvande kvinnor.

Stiftelsen är speciellt intresserad av att stötta kvinnor som verkar eller kommer att verka inom områden som är av betydelse för andra kvinnor. Det kan gälla möjligheten att etablera nya forskningsrön med ett kvinnoperspektiv t.ex. inom medicin och omvårdnad eller forskning kring kvinnors företagande.

Kvinnliga innovatörer och uppfinnare är en annan grupp av intresse för stiftelsen, dock stödjer vi ej kommersiell verksamhet.

Alla kvinnor är välkomna att söka oavsett bostadsort.