K G Hallbys fond

ÄndamålÄndamål: ”bereda elever vid institutionen för Elmaskinteknik och Kraftelektronik möjlighet att genomföra olika studieresor”
Vem kan sökaFonden riktar sig i första hand till teknologer vid Chalmers som studerar något av ämnena elmaskinteknik eller kraftelektronik och som vill göra en studieresa i anslutning till dessa ämnen. I andra hand till PhD-studenter, men det finns ändå goda chanser att tilldelas stipendium om man tillhör denna kategori.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttp://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Hallby.aspx
AnsökningsperiodOkänt

1995 bildades en fond i Klas-Göran Hallbys namn efter makarna Stellan och Linnea ”Nean” Hallbys dödsbo.
Ändamål: ”bereda elever vid institutionen för Elmaskinteknik och Kraftelektronik möjlighet att genomföra olika studieresor”
Fonden riktar sig i första hand till teknologer vid Chalmers som studerar något av ämnena elmaskinteknik eller kraftelektronik och som vill göra en studieresa i anslutning till dessa ämnen. I andra hand till PhD-studenter, men det finns ändå goda chanser att tilldelas stipendium om man tillhör denna kategori.
 
Fonden utlyses två gånger per år, under våren och hösten. Resan måste genomföras efter ansökningsdatum.