Konkurrensverkets uppsatstävling

ÄndamålKonkurrensverkets uppsatstävling är till för studenter som skrivit uppsatser om konkurrens- och upphandlingsrelaterade ämnen på kandidat-, magister- och masternivå.

Pristagarna utses av en jury som består av ledamöter från Rådet för forskningsfrågor och medarbetare från Konkurrensverket.

Den sammanlagda prissumman är 100 000 kronor och de vinnande uppsatserna publiceras på Konkurrensverkets webbplats. Även uppgifter om namn, uppsatstitel, handledare och vid vilken institution som pristagarna studerar publiceras på webbplatsen.
Vem kan sökaKonkurrensverkets uppsatstävling är till för studenter som skrivit uppsatser om konkurrens- och upphandlingsrelaterade ämnen på kandidat-, magister- och masternivå.
Genomsnittlig utdelningStipendiaterna delar på 100 000 kronor
Länkhttps://www.jleklund.se/stipendium
AnsökningsperiodOkänt