Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen med Gustaf Schillers stipendiestiftelse

ÄndamålStudier vid Högskola/Universitet
Vem kan sökaMindre bemedlade studenter (= med små ekonomiska medel), födda i Göteborg eller som gått på Gymnasium där, kan få stipendium på 10 000 kr. Måste vara student vid Göteborgs universitet på kandidat- eller masternivå,
Genomsnittlig utdelning10 000 kr
Länkhttp://www.hvitfeldtskastiftelsen.se/

https://studentportal.gu.se/handledning-och-stod/stipendier;jsessionid=1pvyrvtqxrly81aryvg9vqmnvi?selectedSegment=kungliga-och-hvitfeldska-stiftelsen&skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.gu.se%2F
AnsökningsperiodOkänt

Mindre bemedlade studenter (= med små ekonomiska medel), födda i Göteborg eller som gått på Gymnasium där, kan få stipendium på 10 000 kr

Styrelsen för Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen delar årligen ut stipendier till studerande vid universiteten och högskolorna i Sverige. Stipendiebeloppet är för närvarande 10 000 kr.


Behörighet
För att vara behörig till Kungliga och Hvitfeldska stipendiet ska du

vara student vid Göteborgs universitet på kandidat- eller masternivå,
ha slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län (se karta nedan),
vara född i Göteborgs stift alternativt folkbokförd där när du började i gymnasiet inom stiftet,
vara mindre bemedlad, dvs din årsinkomst understiger 120 000 kr och förmögenhet 100 000 kr,
klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och har för avsikt att examineras vid statlig universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers.
Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och linjer som skett.