Lars Paretos resestipendium

ÄndamålStudenter vid institutionen för data- och informationsteknik (CSE) vid Göteborgs universitet kan söka Lars Paretos resestipendium. Stipendiet har legat på paus tidigare så vi rekommenderar att kontakta administrationen på IT-fakulteten på Göteborgs universitet för mer information
Vem kan sökaStudenter vid institutionen för data- och informationsteknik (CSE) vid Göteborgs universitet kan söka Lars Paretos resestipendium. Stipendiet har legat på paus tidigare så vi rekommenderar att kontakta administrationen på IT-fakulteten på Göteborgs universitet för mer information
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://studentportal.gu.se/minastudier/cse/larsparetosresestipendium
AnsökningsperiodOkänt

Studenter vid institutionen för data- och informationsteknik (CSE) kan söka Lars Paretos resestipendium. Stipendiet har legat på paus tidigare så vi rekommenderar att kontakta administrationen på IT-fakulteten på Göteborgs universitet för mer information