Luftfartsverkets stipendium

ÄndamålBidrag till doktorander eller yngre forskare vid LiU campus Norrköping eller som genomför Initial training på EPN inom ramen för programmet Flygtrafik och Logistik
Vem kan sökaStipendiet ska tilldelas ambitiösa och talangfulla studenter, doktorander eller yngre forskare vid LiU campus Norrköping eller som genomför Initial training på EPN inom ramen för programmet Flygtrafik och Logistik
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://www.student.liu.se/studenttjanster/stipendier-for-studenter-och-doktorander-vid-campus-norrkoping?l=sv
AnsökningsperiodOkänt

Stipendiet ska tilldelas ambitiösa och talangfulla studenter, doktorander eller yngre forskare vid LiU campus Norrköping eller som genomför Initial training på EPN inom ramen för programmet Flygtrafik och Logistik. Även personer som under året avslutat sina studier kan komma ifråga. Stipendiet ges som stöd till examens- och kvalificerade uppsatsarbeten, studieresor eller forskningsprojekt, samtliga med inriktning mot flygtrafik (t ex logistik, miljö, visualisering, analys av data och säkerhet). Projekten kan vara på planeringsstadiet, under utförande, eller avslutade. Med fördel kan de ha internationell inriktning.
Total stipendiesumma är 10 000 kronor som normalt delas mellan flera stipendiater.