Lyceumstipendiet

ÄndamålStipendierna kan sökas av dig som studerar franska eller tyska med sikte på att utbilda dig till lärare i dessa språk inom det svenska skolväsendet, och som vill förkovra dig, primärt genom studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt i ett fransk- eller tyskspråkigt land. 
Vem kan sökaKan sökas av dig som studerar franska eller tyska med sikte på att utbilda dig till lärare i dessa språk inom det svenska skolväsendet, och som vill förkovra dig, primärt genom studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt i ett fransk- eller tyskspråkigt land. 
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://www.su.se/romklass/utbildning/studieinformation/stipendier/lyceum-stipendier-f%C3%B6r-spr%C3%A5kstudier-i-franskspr%C3%A5kigt-land-1.14948
AnsökningsperiodOkänt

Stipendierna kan sökas av dig som studerar franska eller tyska med sikte på att utbilda dig till lärare i dessa språk inom det svenska skolväsendet, och som vill förkovra dig, primärt genom studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt i ett fransk- eller tyskspråkigt land.