Mälardalsrådets stipendium

ÄndamålMälardalsrådets stipendium delas ut till studenter eller studentföreningar som har bidragit till Stockholm-Mälarregionens utveckling som kunskapsregion:
 • Studieprestationer och forskning: examensarbeten eller rapporter
 • Vem kan söka
 • För att vara aktuell för stipendiet måste den nominerade vara inskriven student på, eller som förening tillhöra, ett lärosäte i något av de nio länen Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Östergötland, Sörmland, Dalarna och Gotland.
 • Genomsnittlig utdelning8500 kr
  Länkhttps://www.malardalsradet.se/stipendiet/
  AnsökningsperiodOkänt

  Mälardalsrådets stipendium delas ut till studenter eller studentföreningar som har bidragit till Stockholm-Mälarregionens utveckling som kunskapsregion genom exempelvis:

  • Studieprestationer och forskning: examensarbeten eller rapporter
  • Utbildning eller andra kunskapshöjande insatser som har bidragit till kunskap och erfarenhetsutbyte. Exempelvis projekt eller mötesplatser som syftar till att öka samarbeten mellan olika typer av aktörer och/eller individer i Stockholm-Mälarregionen.
  • För att vara aktuell för stipendiet måste den nominerade vara inskriven student på, eller som förening tillhöra, ett lärosäte i något av de nio länen Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Östergötland, Sörmland, Dalarna och Gotland.