Marseillefondens (Tessinsällskapets) stipendier för studier av franska språket i Frankrike

ÄndamålStudier vid Högskola/Universitet i Frankrike
Vem kan sökaStipendiet är avsett för studier i det franska språket eller i andra ämnen i Frankrike.
Genomsnittlig utdelning30 000 kr
Länkhttps://www.tessinsallskapet.se/index.php/stipendier
AnsökningsperiodOkänt

Marseillefondens stipendier för studier av franska språket i Frankrike

Tessinsällskapet verkar för att befästa vänskapen mellan Sverige och Frankrike, och förvaltar Marseillefondens stiftelse. Den har som uppgift att stödja studenter, och delar årligen ut stipendier i maj.

Stipendiet är avsett för studier i det franska språket eller i andra ämnen, där stiftelsens främsta ändamål är att stödja ämnen och områden, som tillhör den svenska statliga utrikesförvaltningens tjänst eller åt verksamhet i enskild tjänst inom handel och sjöfart eller åt den Europeiska unionen, där undervisningen sker på franska i Frankrike under minst två månader.

Studerande måste vara svensk medborgare och vara inskriven på svenskt universitet eller högskola och ej ännu avlagt magister eller master examen. Studerande bör inte ha franska som första eller andra språk och inte heller ha varit elev på en franskspråkig skola.