Max Matthiessens Jubileumsfond

ÄndamålFrämja studier och utbildning inom svensk och internationell försäkring och därmed förenlig verksamhet.
Vem kan sökaStipendiet kan sökas av såväl anställda inom försäkringsbranschen som studerande vid universitet och högskolor för att möjliggöra studier inom och utom Sverige.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://www.forsakringsforeningen.se/pdf/36
AnsökningsperiodOkänt

Denna stiftelse har till syfte att lämna bidrag i form av stipendier för att främja studier och utbildning inom svensk och
internationell försäkring och därmed förenlig verksamhet.
Stipendiet kan sökas av såväl anställda inom försäkringsbranschen som studerande vid universitet och högskolor för att möjliggöra studier inom och utom Sverige.