Nils Hafstens Stiftelse

ÄndamålStudier vid Högskola/Universitet
Vem kan sökaMan måste ha en koppling till landsbygden för att söka. Alla som studerar på eftergymnasial OCH har en koppling till landsbygden kan söka stipendiet. Måste vara mellan 12-25 år för att söka.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttp://www.uppfostringsfonderna.se
AnsökningsperiodOkänt

Svensk landsbygdsungdom mellan 15 – 25 år är berättigad att söka. Ungdomar från de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg, eller Malmö är endast behöriga att söka om de har en tidigare klar anknytning till landsbygden.