Norrköpings kommuns stipendium

ÄndamålStudier vid Linköpings universitet
Vem kan sökaSökande ska studera eller arbeta vid filosofiska fakulteten eller området för utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet, campus Norrköping.
Genomsnittlig utdelning5000 kr
Länkhttps://www.student.liu.se/studenttjanster/stipendier-for-studenter-och-doktorander-vid-campus-norrkoping?l=sv
AnsökningsperiodOkänt

Sökande ska studera eller arbeta vid filosofiska fakulteten eller området för utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet, campus Norrköping. Stipendiet kan delas ut för pågående eller planerade studier, men även sökande som avslutat utbildningen/forskningen förgående läsår och som söker för insatser gjorda under sista läsåret av sin utbildning/forskning kan komma ifråga. Total stipendiesumma är 25 000 kronor som kan delas mellan högst fem sökande.