Norrköpings Polytekniska förenings stipendium

ÄndamålStudier vid Linköpings universitet
Vem kan sökaStipendiet riktar sig till studenter och doktorander vid LiU campus Norrköping
Genomsnittlig utdelning5000 kr
Länkhttps://www.student.liu.se/studenttjanster/stipendier-for-studenter-och-doktorander-vid-campus-norrkoping?l=sv
AnsökningsperiodOkänt

Stipendiet riktar sig till studenter och doktorander vid LiU campus Norrköping. Den årliga stipendiesumman är cirka 75 000 kronor. Stipendiesumman delas normalt mellan flera sökande. Två typer av stipendier
Två typer av stipendier kan komma att utdelas – projektstipendier och allmänna stipendier.
Fördelningen av det totala anslaget mellan dessa två bestäms varje år i förhållande till antalet ansökningar som inkommit och deras kvalitet. Beslutet tas av ansvarig instans för stipendier på LiU, Campus Norrköping och Styrelsen för Stiftelsen Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och bidragsfond.
 

Projektstipendier
Projektstipendier utdelas som stöd till genomförandet av kvalificerade examensarbeten eller motsvarande projekt samt till doktorand- eller forskningsprojekt.  Bidrag kan även lämnas till utvecklingen av den tekniska utbildningen vid LiU, Campus Norrköping samt till kvalificerad vetenskaplig litterär produktion. Projekt som premieras ska ha ett tydligt framskrivet tekniskt innehåll och bör uppfylla minst ett av nedanstående kriterier:
Speciellt värde för modern miljöteknik, samhället och/eller näringslivet.
Bidra till utvecklingen av LiU, Campus Norrköping inom det tekniska området.
Ange särskilt i ansökan hur projektet/examensarbetet bidrar till samhällsnytta, referens/rekommendation från lärare (meriterande).
 

Allmänna stipendier
Allmänna stipendier, ej kopplade till specifika projekt, utdelas för att uppmuntra ambitiösa och talangfulla studenter. Meriterande i detta fall är även engagemang i kår- och/eller sektionsarbete.