Plans pris för Bästa examensarbete inom logistik

ÄndamålExamensarbetare inom ämnet logistik kan få pris för bra uppsats
Vem kan sökaExamensarbetare inom ämnet logistik
Genomsnittlig utdelning10 000 kr
Länkhttps://plan.se/stipendium/
AnsökningsperiodOkänt

Plan utser årligen ”Bästa examensarbete inom logistik”. Stipendiet är öppet för studerande vid universitet och högskolor i samband med kandidat- och magisteruppsatser samt för examensarbeten inom logistikområdet.

Prissumman är 10 000 kronor. Bedömningarna baseras på arbetets tillämpbarhet i praktisk verksamhet eller teoretiskt bidrag, nyhetsvärde, originalitet, metodtillämpning med mera.