Region Östergötlands stipendium

ÄndamålStudier vid medicinska fakulteten på LiU campus Norrköping.
Vem kan sökaStipendiet delas ut till ambitiösa och talangfulla studenter vid medicinska fakulteten på LiU campus Norrköping.
Genomsnittlig utdelning5000 kr
Länkhttps://www.student.liu.se/studenttjanster/stipendier-for-studenter-och-doktorander-vid-campus-norrkoping?l=sv
AnsökningsperiodOkänt

Total stipendiesumma är upp till 25 000 kronor som vanligtvis delas mellan flera sökanden, dock högst fem sökande. Stipendiet delas ut till ambitiösa och talangfulla studenter vid medicinska fakulteten på LiU campus Norrköping. Stipendiet ges som stöd till kvalificerade examens- och uppsatsarbeten samt studieresor. Kår- och/eller sektionsarbete är meriterande. Relevanta bilagor som styrker studentens studieengagemang ska infogas i pdf-filen för ansökan. Om stipendiet ska användas för studieresor ska  ”Letter of invitation” eller motsvarande intyg bifogas.

Ytterligare kriterier
Den som får stipendiet ska i efterhand genom en skriftlig rapport redogöra för hur stipendiet har använts, visa på betydelsen av stipendiet och vilken kunskap det har lett till. Rapporten skickas till Ann-Britt Wiréhn, enhetschef för Forskningsstrategiska enheten, Regionledningskontoret, Region Östergötland. Den som får stipendiet kan även komma att tillfrågas om en muntlig redovisning vid kommande års stipendieutdelning.