RF:s och AB Svenska spels elitidrottstipendium

ÄndamålGe möjligheten att kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet.
Vem kan sökaStudenter på eftergymnasial nivå som önskar kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/stipendierochutmarkelser/Elitidrottsstipendium
AnsökningsperiodOkänt

Elitidrottsstipendiet är ett samarbete mellan RF och Svenska Spel och ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet.