Riddarhusstipendier

ÄndamålFör studenter med adlig familjehistoria.
Vem kan sökaStudenter med adlig familjehistoria.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://www.riddarhuset.se/
AnsökningsperiodOkänt

För adliga. Såväl stipendie- som understödstiftelserna riktar sig till medlemmar av de på Riddarhuset introducerade ätterna. Det finns några få undantag, bland annat för släktskap i rakt nedstigande led från stiftaren.