Rune Ljungdahls stiftelse

ÄndamålStudier inom Musik, eller Medicin och Omsorg
Vem kan sökaStudenter inom Musik, eller Medicin och Omsorg
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://stiftelsenrl.se/
AnsökningsperiodOkänt

Stiftelsen Rune Ljungdahl (RLjS) bildades 1999. Stiftarens tankar var att avkastningen från stiftelsekapitalet skulle gå till bidrag inom områdena Forskning, Medicin, Musik och Omsorg.

– Här ges bidragen företrädesvis för Musikstudier till enskilda och organisationer.
– Bidrag ges även till forskning inom Medicin och Omsorg.
– Medges också till utbildning inom Medicin och Omsorg.
– I vissa fall kan bidrag medges till föreningar och andra organisationer/ Specialfall!

En undertecknad sammanfattning i original om varför bidrag söks, och ska alltid ske med brevpost.
Följande uppgifter ska bifogas ansökan.
– Intyg/ Inbjudan/antagningsbevis eller liknande som bekräftar ansökan
– Ett personbevis eller för organisationer – ett organisationsbevis.
– För en utbetalning/ Bank + Konto inklusive alla siffror i clearing numret!
– Kvitton på betalda utlägg som gjorts efter att BESLUT meddelats och som kan kopplas till det som det sökts för, inget bidrag annars!