Rut Wallensteen-Jaegers internationaliseringsfond

ÄndamålUtbytesstudier vid Högskola/Universitet
Vem kan sökaFör studenter vid filfak vid Linköpings universitet
Genomsnittlig utdelning5000 kr
Länkhttps://www.filfak.liu.se/nyhetsarkiv-nytt/1.615319?l=sv
AnsökningsperiodOkänt

ÄNDAMÅL: Främja internationaliseringen av utbildningen inom filosofisk fakultet vid Universitetet genom att utdela stipendier till en eller fler svenska studerande inom filosofisk fakultet som avser att, under minst tre månader, studera vid högskola eller universitet utomlands. Bidrag kan också utgå till lärare inom grundutbildningen vid filosofisk fakultet för täckande av kostnader i samband med vistelse vid utländskt lärosäte som omfattar minst några månader.

VEM KAN SÖKA: Studerande eller lärare vid universitetet inom Filosofiska fakulteten och verksamhetsområdet för Utbildningsvetenskap.

ANSÖKAN: Början av maj på särskild blankett som finns att hämtas från ovanstående hemsida.

KONTAKTDETALJER
Rut Wallensteen-Jaegers internationaliseringsfond
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING

Telefon: 013-28 10 00
E-mejl:
Webbsida: https://bit.ly/LinköpingsUni-GlobalGrant

  Kontaktperson:
  E-mejl:
 
Telefon: