Såg i Syds Jubileumsstitelse

ÄndamålStiftelsens syfte är att främja sågverksindustrins utveckling, och då främst när det gäller de skogliga råvarorna i vid bemärkelse. Stipendiet delas normalt ut som forsknings- och utvecklingsbidrag till juridiska och enskilda personer. Stiftelsen är fri att utse en eller flera stipendiater samt att fördela beloppet utifrån hur väl den sökande bedöms nå stiftelsen syften.
Vem kan sökaStudenter eller forskare som på något sätt gynnar sågverksindustrins utveckling genom exempelvis en uppsats
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://www.sagisyd.se/ansokan-om-stipendier/
AnsökningsperiodOkänt

Stiftelsens syfte är att främja sågverksindustrins utveckling, och då främst när det gäller de skogliga råvarorna i vid bemärkelse. Stipendiet delas normalt ut som forsknings- och utvecklingsbidrag till juridiska och enskilda personer. Stiftelsen är fri att utse en eller flera stipendiater samt att fördela beloppet utifrån hur väl den sökande bedöms nå stiftelsen syften.