Sancta Ragnhilds Gilles Stipendium

ÄndamålStudier på Universitet/Högskola
Vem kan sökaStudenter med tydlig anknytning till Södertälje
Genomsnittlig utdelning5000 kr
Länkhttps://www.sanctaragnhild.se/?page_id=22
AnsökningsperiodOkänt

Stipendierna med stipendiebrev enligt fastställt formulär och stipendiesumman (postväxel) utdelas en gång årligen vid Gillets Högtidsdag den 30 januari.
För att ifrågakomma till stipendium skall den sökande

  • ha genomgått av Skolverket godkänt gymnasium med goda vitsord
  • ha tydlig anknytning till Södertälje, t.ex. avgångsbetyg från grundskola
  • ha vid ansökningstillfället studerat minst ett år vid universitet, högskola eller motsvarande enligt bestämd studieplan och genom betyg styrka detta
  • om studier utomlands åberopas, kunna visa med svensk betygsstandard jämförbara vitsord
  • ingiva ansökan på särskild blankett jämte personbevis och övriga handlingar den sökande önskar åberopa Gillet tillhanda senast 10 november året före utdelning

Sancta Ragnhilds Gille utdelar stipendier till studerande ungdomar, dels generellt för fortsatta studier enligt bestämmelserna Generella stipendier och dels för särskilda ändamål enligt bestämmelserna Särskilda stipendier.
Förslag om utdelningar och dess storlekar framläggs av en stipendiekommitté, bestående av fyra ledamöter där Styrande Mästaren och Sekreteraren skall ingå, och beslutas av Styrelsen.