Senator Emil Possehls stipendiefond

ÄndamålStudier vid Högskola/Universitet i Tyskland
Vem kan sökaStudent som önskar studera tekniska och kommersiella förhållanden i Tyskland.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://www.handelskammer.se/medlem-natverk/sprak-och-talangstipendier/senator-emil-possehls-stipendiefond
AnsökningsperiodOkänt

Tysk-Svenska Handelskammaren förvaltar och administrerar Senator Emil Possehls stipendiefond sedan 2009. Fonden tillkom genom en donation gjord av senator Emil Possehl i Lübeck år 1912. Ändamålet är att genom resestipendier ge yrkesverksamma och studerande svenskar tillfälle att i Tyskland studera tekniska och kommersiella förhållanden.